🌟👩‍🎓👨‍🎓 Działamy razem dla lepszej przyszłości dzieci! 👨‍👩‍👧‍👦📚

Drodzy Czytelnicy,

Chcemy się z Wami podzielić niezwykłą historią zaangażowania i wsparcia lokalnej społeczności, która miała miejsce w 2023 roku. Jako Grywit Anna Jankowiak i ESG ASSURED, wspólnie z innymi partnerami, działaliśmy na rzecz Przedszkola nr 35 w Gdańsku, które specjalizuje się w edukacji dzieci niedowidzących.

Nasze działania miały na celu wspieranie tych wyjątkowych dzieci, umożliwiając im równy start w życiu poprzez specjalne materiały edukacyjne oraz programy wspomagające ich rozwój. Ponadto, aktywnie angażowaliśmy się w życie przedszkola, budując relacje i współpracując z personelem, aby stworzyć dla dzieci jeszcze lepsze warunki nauki i rozwoju.

Otrzymaliśmy piękny dyplom, który stanowi nie tylko pamiątkę naszych działań, ale przede wszystkim dowód na to, że nasze wysiłki zostały zauważone i docenione. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim motywacja do kontynuowania naszej misji wspierania tych, którzy potrzebują wsparcia.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich wkład i zaufanie, które nam udzielili. To dzięki Wam możemy kontynuować naszą misję i tworzyć lepszą przyszłość dla naszych dzieci!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Grywit Anna Jankowiak i ESG ASSURED 💖🌱

Scroll to Top