O nas

Dysponujemy kadrą ekspercką, która pozwala wdrożyć całość działań  
z oczekiwaniami jednostek weryfikacyjnych, audytujących czy certyfikujących.

Główny zespół znajduje się w Polsce, mamy kilku partnerów za granicą.
Obecnie poszukujemy nowych partnerów w innych krajach, aby skalować naszą działalność.

Anna Jankowiak

Head of ESG ASSURED

Założycielka marek ESG ASSURED i Grywit
Twórczyni aplikacji mobilnych ESG ASSURED m.in. do zarządzania celami pracowników w zakresie ESG i dekarbonizacji, edukacji i generowania usprawnień w obszarze ESG, wellbeingu, zrzeszania społeczności ESG w różnych krajach.
Certyfikowana ekspertka ESG i zrównoważonego rozwoju oraz audytorka ISO 14001 (Zarządzanie środowiskowe)
Członkini Chapter Zero Poland (będący częścią Climate Governance Initiative, powołaną przez World Economic Forum, w Polsce koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
Członkini grupy roboczej EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej) testującej VSME (dobrowolne wytyczne raportowania ESG dla jednostek nieobjętych dyrektywą CSRD).
Główne obszary działania: ślad węglowy, badanie istotności, dialog z interesariuszami, strategia ESG, raportowanie ESG, angażowanie pracowników, klientów i dostawców w działania ESG, greenwashing, CBAM, skuteczne wdrażanie ESG w procesy biznesowe.
Trenerka i mentorka z 20-letnim stażem, zajmująca się profesjonalnie tematyką ESG od 2016 roku.
Wykładowczyni na studiach podyplomowych ESG na kilku uczelniach (Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Sandomierz) oraz na studiach podyplomowych z grywalizacji.
Prelegentka na polskich i międzynarodowych wydarzeniach ESG.        
Senior Managerka z 20 letnim doświadczeniem we współpracy z firmami produkcyjnymi i usługowymi oraz organizacjami publicznymi i non-profit m.in.: General Electric, Bosch, Duni, Jysk, Cetes Cosmetics, Philip Morris, PGE, CAT, 4F, GlaxoSmithKline, Veolia, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ES System K, LAKO, PKO BP, Nest Bank, Credit Suisse, BNP Paribas Cardif, Aviva, Colliers, Orange, Play, My Benefit, US Pharmacia, PWC, Wolters Kluwer, Staples, AISEC, Global IT, Ge Money Bank, Bank BPH, Alior Bank, Nordea, Excelian, Innokrea, Agencja Rozwoju Pomorza, Gdański Urząd Pracy, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Fundacja Mam Marzenie, Fundacja PRO NGO, Fundacja Eco Senior, Uniwersytet Gdański, firmy z branży ESG działające w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

CERTYFIKATY ZWIĄZANE Z ESG I PROWADZENIEM PROJEKTÓW:
 • CERTYFIKOWANY AUDITOR ISO 14001 (ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE)
 • RAPORTOWANIE ESG W PRAKTYCE
 • ŚLAD WĘGLOWY ORGANIZACJI
 • GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W PRAKTYCE
 • PRACA Z INNOWACJĄ W ORGANIZACJI
 • FILOZOFIA KAIZEN I CYKL PDCA
 • PROJEKTANCI DESIGN THINKING
 • LEAN CANVAS
 • PRINCE2 PRACTITIONER
 • CERTIFIED GLOBAL ESG PROFESSIONAL
 • CERTIFIED GRI STANDARDS SUSTAINABILITY PROFESSIONAL
 • CERTIFIED MSCI ESG RATINGS EXPERT CERTIFIED
 • CORPORATE NET ZERO STANDARDS EXPERT
OBSZARY EKSPERTYZY:
 • Warsztaty i szkolenia w tematyce ESG
 • Dialog z interesariuszami i badanie istotności (double materiality)
 • Ślad węglowy organizacji zakres 1,2 oraz 3
 • CBAM (Graniczny Podatek Węglowy)
 • Strategia ESG i strategia dekarbonizacji
 • Raportowanie ESG
 • Edukacja i monitoring dekarbonizacji organizacji i jej łańcucha dostaw, angażowanie interesariuszy
 • Abonamentowa obsługa ESG w firmach
 • Rekrutacja ekspertów ESG

Nasz Zespół

Wspiera klientów we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją, w tym dotyczących taksonomii UE, sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD i ESRS, a także obowiązków uczestników rynków finansowych dotyczących ujawniania informacji zgodnie z SFDR. Doradza również w sprawach finansowania zrównoważonego rozwoju, w tym kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem i „zielonych” kredytów.

Jeden z naszych ekspertów jest członkiem Komitetu ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem grupy wsparcia EFRAG ds. rozwoju standardów raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (VSME ESRS) oraz członkiem Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG. Jest również ekspertem Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE pod auspicjami polskiego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także członkiem grupy roboczej dot. minimalnych gwarancji przy Związku Banków Polskich.

Regularnie publikujemy i prowadzimy wykłady na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Jesteśmy wykładowcami na studiach podyplomowych ESG na uczelniach w całej Polsce czy wykładach Szkoły ESG organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Doradzamy również w transakcjach finansowania projektów, finansowania strukturyzowanego i finansowania lewarowanego, w szczególności w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym i nieruchomości, a także w transakcjach sekurytyzacji, faktoringu i leasingu.

WYBRANE DOŚWIADCZENIA
 • Doradztwo dla spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z wdrożeniem Taksonomii UE i wykonywaniem nowych obowiązków sprawozdawczych wynikających z Art. 8 Rozporządzenia w sprawie Taksonomii
 • Doradztwo dla spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z przygotowaniem do rozpoczęcia raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD i ESRS, w tym wykonywaniem nowych obowiązków sprawozdawczych wynikających z Art. 8 Rozporządzenia w sprawie Taksonomii
 • Doradztwo dla polskiej spółki zależnej jednego z największych na świecie producentów baterii litowo-jonowych w związku z przygotowaniem jej do rozpoczęcia raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD i ESRS
 • Doradztwo dla kilku polskich banków w obszarze regulacyjnym dotyczącym ESG, w tym w związku z wdrożeniem produktów finansujących zrównoważone działalności i inwestycje
 • Doradztwo na rzecz uczestnika rynku finansowego w zakresie obowiązków ujawnieniowych wynikających z rozporządzenia SFDR
 • Pomoc polskiej spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z przygotowaniem dokumentacji korporacyjnej dotyczącej zagadnień ESG
 • Doradztwo dla spółki będącej dużym przedsiębiorcą w związku z wdrożeniem Taksonomii UE i oceną zgodności działalności z Taksonomią
 • Doradztwo na rzecz uczestnika rynku finansowego w zakresie obowiązków ujawnieniowych wynikających z rozporządzenia SFDR, w tym ocena zgodności działalności z Taksonomią w odniesieniu do trzech spółek portfelowych

Nasze wartości

Wiedza i Umiejętności

Dostarczamy organizacji aktualną i praktyczną wiedzę w dziedzinie ESG. Pomagamy w rozwijaniu konkretnych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w obszarze ESG.

Dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb

Dostosowujemy działania ESG do unikalnych potrzeb organizacji. Tworzymy elastyczne środowisko, w którym organizacja czuje się bezpiecznie.

Motywacja i Inspiracja

Motywujemy organizację do implementowania najlepszych praktyk. Dzielimy się inspirującymi przykładami z naszego doświadczenia, które pobudzają do skutecznego działania.

Feedback i Doskonalenie

Wspieramy organizację w procesie ciągłego doskonalenia i rozwoju.

Rozwiązania dla Realnych Wyzwań

Pomagamy organizacji zidentyfikować i rozwiązywać realne wyzwania związane z ESG.

Budowanie Zespołu i Współpracy

Tworzymy atmosferę, w której dobrze się współpracuje.

Przydatne Narzędzia i Zasoby

Dostarczamy praktyczne narzędzia, które można wykorzystać w codziennych działaniach, także po zakończeniu współpracy.

Rzetelność i Profesjonalizm

Działamy zgodnie z wysokimi standardami etycznymi, co buduje zaufanie. Zapewniając rzetelność i profesjonalizm, staję się dla organizacji wiarygodnym źródłem informacji.

KONTAKT

WŁAŚCICIEL MARKI

Właścicielem marki ESG ASSURED jest:
Grywit Anna Jankowiak

SOCIAL MEDIA

Obserwuj nas i dowiaduj się
o najnowszych projektach!

Scroll to Top