Podziękowanie dla Partnerów za Wspólne Warsztaty z Zakresu ESG

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym partnerom PRO NGO oraz Fundacji Rozwoju Interim Managementu za zaproszenie nas do poprowadzenia warsztatów z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance).

Było to dla nas niezwykle inspirujące doświadczenie, które miało na celu pogłębienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz jego implementacji w organizacjach. Elementem warsztatu było praktyczne działanie w grupach nad konkretnymi case’ami z zakresu ESG w różnych typach organizacji. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość nie tylko zdobycia teoretycznej wiedzy, ale także natychmiastowego jej zastosowania w praktyce.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość uczestnictwa w tych inspirujących warsztatach i za możliwość dzielenia się naszym doświadczeniem z partnerami oraz uczestnikami. Dzięki współpracy i zaangażowaniu naszych partnerów, mogliśmy stworzyć otwarte i produktywne forum do wymiany pomysłów oraz rozwiązywania rzeczywistych wyzwań związanych z zrównoważonym rozwojem.

Pozdrawiamy serdecznie,

Grywit Anna Jankowiak i ESG Assured

Scroll to Top