🚀Ekscytująca wiadomość! 🚀

📣Zostaliśmy wybrani do testów VSME! 📣

Dobrowolne Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (#VSME) to pionierska inicjatywa mająca na celu usprawnienie praktyk sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w całej Europie. 🌍

To zaszczyt dla Grywit Anna Jankowiak i jej marki ESG Assured zostać wybranym do udziału w tym przełomowym programie! 🚀

Ta możliwość nie tylko podkreśla nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, ale także podkreśla nasze zaangażowanie w przejrzystość i odpowiedzialność w raportowaniu środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG).

Cieszymy się, że możemy przyczynić się do kształtowania przyszłości zrównoważonych praktyk biznesowych i wprowadzania pozytywnych zmian w naszej społeczności. 💡

Wyruszmy razem w podróż ku bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości!

Scroll to Top