Miałam niedawno przyjemność, na zaproszenie dr Joanny Czerepko, poprowadzić zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim w tematach „Komunikowania ESG w organizacji” ,  „Zaangażowanie zarządu w ESG” oraz „Zaangażowanie pracowników i innych interesariuszy w ESG” dla grupy ponad 50 studentek i studentów studiów podyplomowych Menedżer ESG .

W pierwszej części zajęć omówiliśmy rolę zarządu w promowaniu ESG w organizacji, przedstawiając znaczenie zaangażowania kadry zarządzającej i integracji kwestii ESG z celami strategicznymi firmy. Przedstawiłam najlepsze praktyki, jakie mogą przyjąć zarządy, aby skutecznie wspierać i wdrażać zasady ESG. Przeprowadziliśmy także praktyczne ćwiczenia, gdzie część uczestników wcieliła się w rolę Zarządu, a pozostali byli ekspertami z zakresu ESG i mieli przekonać Zarząd do tego, że (oraz jak) należy już teraz wdrażać ESG w firmach. Byłam naprawdę zachwycona zaangażowaniem i energią grupy!

W drugiej części zajęć skupiliśmy się na temacie zaangażowania pracowników i innych interesariuszy w kwestie ESG. Wspólnie ze studentami rozmawialiśmy o roli komunikacji w budowaniu świadomości i zaangażowania oraz sposobach motywowania do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach związanych z ESG. Wstępem do tej dyskusji była analiza interesariuszy i dialog z interesariuszami. Przykłady dobrych praktyk z różnych firm pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć, jak takie analizy przeprowadzać.

Zajęcia zakończyły się owocną dyskusją, podczas której uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i dzielić się swoimi refleksjami na poruszane tematy. Dziękuję dr Joannie Czerepko za zaproszenie a studentkom i studentom za aktywny udział w zajęciach. Jeśli ktoś z uczestników czyta tego posta to podzielcie się proszę w komentarzu co szczególnie utkwiło Wam w pamięci.

Mam nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do dalszego rozwoju Waszych umiejętności w zakresie komunikowania ESG w organizacji.

Chętnie opowiemy więcej podczas spotkania!

Scroll to Top