Dyrektywa CSDD: Europa kieruje się ku wdrażaniu zrównoważonego biznesu

Wczoraj Parlament Europejski przyjął przepisy dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw (#CSDDD), które nakładają na firmy obowiązek łagodzenia ich negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko.

Co to dokładnie oznacza dla przedsiębiorstw?

Dyrektywa CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) stawia przed nimi wyzwanie – konieczność podejmowania środków mających na celu monitorowanie, identyfikowanie i zapobieganie naruszeniom praw człowieka oraz szkodom środowiskowym, zarówno w ich działalności, jak i w działalności ich partnerów biznesowych na całym łańcuchu dostaw.

To nie tylko kwestia moralna, ale także ekonomiczna. Firmy, które podejmują działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, są bardziej konkurencyjne na rynku, zyskując zaufanie klientów, inwestorów i społeczności lokalnych.

Jak to może wpłynąć na Twoją firmę?

Wdrożenie dyrektywy CSDD wymagać będzie dokładnej analizy procesów biznesowych, identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz wdrażania skutecznych strategii zarządzania ryzykiem. Warto również aktywnie współpracować z partnerami biznesowymi, aby zapewnić, że wartości zrównoważonego rozwoju są wdrażane na całym łańcuchu dostaw.

W ESG Assured jesteśmy gotowi wesprzeć Twoją firmę w wdrożeniu dyrektywy CSDD i pomóc Ci zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość biznesową.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach doradczych i szkoleniowych z zakresu ESG.

Budowanie zrównoważonego biznesu to nie tylko obowiązek, ale także szansa na tworzenie lepszej przyszłości dla wszystkich. Dlatego warto działać już teraz!

Chcesz wiedzieć więcej o Dyrektywie CSDD?

Scroll to Top