Niedawno miałam przyjemność prowadzić warsztaty praktyczne dotyczące obliczania Śladu węglowego dla uczestników studiów podyplomowych „Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajęcia te były dodatkowym wydarzeniem zorganizowanym na prośbę samych studentów, którzy po moich wcześniejszych wykładach na temat Śladu węglowego w ramach programu studiów, wyrazili chęć pogłębienia wiedzy w formie praktycznych warsztatów. Podczas spotkania mieliśmy okazję przećwiczyć obliczanie Śladu węglowego dla różnych produktów i procesów, co pozwoliło uczestnikom na lepsze zrozumienie tej tematyki i nabycie praktycznych umiejętności. Studenci wykazali się dużym zaangażowaniem i zadawali wiele ciekawych pytań, co świadczy o ich zainteresowaniu tą ważną kwestią.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztatach.

Szczególne podziękowania kieruję do Marcina Wysokińskiego i Magdaleny Wiluk za zaproszenie mnie do poprowadzenia tych zajęć.

Jeśli jesteś zainteresowany organizacją podobnych warsztatów lub szkoleń dotyczących Śladu węglowego dla Twojej firmy lub instytucji, zapraszam do kontaktu. Chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Scroll to Top