Nasza liderka, Anna Jankowiak,
właśnie dołączyła do programu Chapter Zero Poland! Jest on częścią Climate Governance Initiative, inicjatywy powołanej przez World Economic Forum, a w Polsce koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przed nami ogromne wyzwanie, chcemy wspólnie działać w celu przeciwdziałania zmianie klimatu. #ChapterZeroPoland #klimat

Scroll to Top