9 kwietnia zapadł wyrok, który może otworzyć nową erę w rozumieniu praw człowieka. Grupa ponad 2,5 tys. seniorek ze Szwajcarii oskarżyła rząd swojego kraju o to, że nie walczy wystarczająco ze zmianą klimatu. 

Sąd przyznał im rację.  

Związek ekstremalnych temperatur ze zmianami klimatycznymi i ich wpływ na nasze zdrowie jest dość podstawową wiedzą naukową. Starsze osoby są najbardziej narażone na śmierć podczas coraz częstszych i dłuższych fal upałów w Europie. 👵🌡️

Przełomowe jest za to wskazanie całego państwa jako winnego. ETPC stwierdził, że Szwajcaria nie stworzyła wystarczająco dobrej strategii ograniczania emisji i przeciwdziałania skutkom katastrofy klimatycznej, do czego zobowiązała się choćby (podobnie jak większość świata) podpisując porozumienie paryskie z 2015 roku.

Wyrok jest prawomocny, trybunał w Strasburgu jest ostatnią instancją prawną dla 46 państw należących do Rady Europy. 

Nie nakłada jednak żadnych kar, to raczej forma nacisku na Szwajcarię i inne państwa, by poważniej traktować politykę klimatyczną. I tak przede wszystkim należy to postanowienie rozumieć – jako historyczny precedens, być może najważniejszy w ostatniej dekadzie 🌱 

Czy stabilny klimat jest prawem człowieka?

#KatastrofaKlimatyczna #PrawaCzłowieka #Seniorzy #ZmianyKlimatyczne #PorozumienieParyskie #ETPC #StabilnyKlimat

Chcesz wiedzieć więcej?

Scroll to Top