Jutro prowadzę wykłady na studiach podyplomowych ESG na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomii 📚

Niezmiernie mi miło zobaczyć siebie na „ściance wybitnych absolwentów” w sąsiedztwie chociażby Ewy Sowińskiej, z którą ostatnio spotkałam się przy okazji trójmiejskiego wydarzenia ESG (konferencja poświęcona praktyce realizacji celów klimatycznych w logistyce i transporcie – Wojciechowi Iwulskiemu dziękuję za zaproszenie) oraz webinaru dotyczącego perspektywy biegłych rewidentów dotyczącej atestacji.

Było jak zwykle w przypadku Ewy bardzo merytorycznie.

Dziękuję! 🤝

Anna Jankowiak

#UniwersytetGdański #ESG #ZrównoważonyRozwój #Ekonomia #Konferencja #BiegliRewidenci #Wiedza #Spotkanie #AnnaJankowiak 🌱

Chcesz wiedzieć więcej?

Scroll to Top