🌿🦋🌎 Dzień Różnorodności Biologicznej 🌿🦋🌎

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 roku w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. 

Temat przewodni w 2023 roku to „Od porozumienia do działania: odbudowa różnorodności biologicznej”, nawiązujący do wyników 15. Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (COP 15), na której przyjęto przełomowe porozumienie w sprawie różnorodności biologicznej (GBF) Kunming-Montreal. 

GBF ma na celu przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej, przywracanie ekosystemów i ochronę praw lokalnej społeczności. 

Plan zawiera konkretne środki mające na celu powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty przyrody, w tym objęcie ochroną 30% planety i 30% zdegradowanych ekosystemów do 2030 roku. 

Różnorodność biologiczna jest kluczowa dla funkcjonowania ekosystemów i zapewnienia dobrobytu ludzkości. 

Niestety, jest ona zagrożona przez czynniki takie jak zanieczyszczenie powietrza, które negatywnie wpływa na ekosystemy lądowe i wodne, degradując środowisko i zmniejszając różnorodność biologiczną. 

Dlatego tak ważna jest zmiana ludzkich postaw oraz relacji ze środowiskiem, a także promocja wiedzy i badań nad stanem zasobów różnorodności biologicznej. 

Pamiętajmy, że ochrona różnorodności biologicznej to wyzwanie, które wymaga zaangażowania nas wszystkich. 

Dołączmy do obchodów Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej i wspólnie zadbajmy o naszą planetę 🌿🌍💚

 #RóżnorodnośćBiologiczna #DzieńRóżnorodnościBiologicznej #OchronaPrzyrody #Ekologia #Środowisko #Ziemia #ESG #AnnaJankowiak

Chcesz wiedzieć więcej o ochronie środowiska naturalnego?

Scroll to Top