W listopadzie 2023 🍂📆 pierwsze instytucje bankowe zatwierdziły 🌐 umowy o dostępie do informacji gromadzonych na Platformie BIK ESG.

Od startu projektu we wrześniu 2023 r. w rozwój platformy zaangażowanych jest 17 organizacji z sektora finansowego.

Teraz banki mogą korzystać z bazy wyodrębnionej z publicznie dostępnych raportów za rok 2022, obejmujących ponad 165 podmiotów objętych analizą jakościową.

Platforma ma wspierać instytucje finansowe w wypełnianiu wymogów raportowania finansów zrównoważonych poprzez dostarczanie danych niezbędnych do wyliczeń Green Asset Ratio (GAR). 📈🌿

Wokół Platformy kształtuje się 🌍 społeczność banków, które pełnią zarówno rolę beneficjentów, jak i uczestników ugruntowanego na rynku standardu raportowania wskaźników w obszarze zrównoważonych finansów.

W kolejnych etapach rozwoju ESG BIK będzie służyć także firmom, usprawniając proces ubiegania się o finansowanie poprzez ujednolicenie archiwizacji danych ESG.

Eliminuje to konieczność wielokrotnego uzupełniania informacji w różnych bankach według różnych standardów. Planowane są także działania edukacyjne dla firm dotyczące interpretacji kryteriów i gromadzenia danych. Dodatkowo Platforma będzie rozwijana o narzędzia analityczne ESG. 🌐💼

Scroll to Top