W związku z błędami generowanymi przez Rejestr Przejściowy CBAM oraz trudnościami w funkcjonowaniu rejestru Krajowe Centrum informuje, że złożenie raportu CBAM za IV kwartał 2023 r. będzie możliwe również po terminie 31 stycznia 2024 r. 🚨

KE poinformowała, że ​​od 1 lutego w Rejestrze przejściowym zostanie udostępniona funkcja „żądanie opóźnionego złożenia”, która daje dodatkowe 30 dni na złożenie raportu CBAM. 🗓️

Z informacji przekazanych nam przez KE wynika, że ​​taka możliwość powinna być dostępna po kliknięciu w rejestrze kafla „moje raporty kwartalne”, obok odpowiedniego kwartału sprawozdawczego.

Na zgłaszających podlegających obowiązkowi raportowania nie zostaną nałożone żadne sankcje w przypadku, gdy problemy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem rejestru tymczasowego CBAM i generowanymi przez niego błędami, spowodują brak możliwości złożenia w terminie pełnego raportu CBAM, pod warunkiem, że zgłoszenie prawidłowe zostanie złożony po ustaniu tych przyczyn.

Jednocześnie w przypadku wątpliwości co do treści przesłanego raportu podkreślamy, że raport CBAM może zostać poprawiony przez składającego raport także po jego złożeniu. 🔄 Przesłane raporty CBAM za IV kwartał 2023 można modyfikować do 31 lipca 2024 📅

Scroll to Top