🌍11 lipca obchodzimy Światowy Dzień Ludności, święto ustanowione przez ONZ w 1989 roku. Dzień ten upamiętnia moment, gdy w 1987 roku populacja Ziemi osiągnęła pięć miliardów. Obecnie liczba ludności na naszej planecie przekracza już siedem miliardów, co podkreśla dynamiczny rozwój globalnej społeczności. Każda sekunda przynosi na świat pięcioro noworodków, podczas gdy dwie osoby odchodzą, co pokazuje nieustanny cykl życia.

🌠Święto to zwraca uwagę na wyzwania związane z rosnącą liczbą ludności, takie jak nadmierna konsumpcja, malejące zasoby, zdrowie publiczne i walka z ubóstwem.

⏳Nasza aplikacja aktywnie wspiera działania na rzecz ochrony zasobów planety i dobrostanu społecznego, realizując 11 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (dobre zdrowie i jakość życia; dobra jakość edukacji; równość płci; wzrost gospodarczy i godna praca; innowacyjność, przemysł, infrastruktura; mniej nierówności; zrównoważone miasta i społeczności; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; działania w dziedzinie klimatu; pokój sprawiedliwość i silne instytucje; partnerstwa na rzecz celów). Działamy na rzecz zdrowia, edukacji, równości płci, czystej wody, zrównoważonej energii i klimatu.

Światowy Dzień Ludności to okazja do refleksji i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspólnie możemy stworzyć lepszą przyszłość – skontaktuj się z nami, aby zorganizować szkolenie w tematyce ESG lub zorganizować ekologiczne wyzwanie ESG Champion dla pracowników swojej firmy.

#ŚwiatowyDzieńLudności #ZrównoważonyRozwój #ONZ #OchronaPlanety #DobrostanSpołeczny #Edukacja #Zdrowie #Równość #CzystaWoda #ZrównoważonaEnergia #DziałanieNaRzeczKlimatu #AnnaJankowiak #ESG #ESGASSURED

Chcesz wiedzieć więcej o naszych programach i możliwościach współpracy?

Scroll to Top